blood-297828_1920

Ulga podatkowa dla honorowych krwiodawców

O tym, jak ważne jest honorowe krwiodawstwo, nie muszę nikogo przekonywać. Jako największe stowarzyszenie studenckie, wieloletni organizator Wampiriady, doskonale o tym wiemy. Warto jednak mieć świadomość, że honorowi dawcy krwi mogą uzyskać ulgę podatkową.

Jak to działa?

Wspomniany przeze mnie tytuł, nadawany osobom oddającym krew, przysługuje każdemu, kto nieodpłatnie oddał krew lub jej składniki w jednej z jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi. Ilość oddanej krwi zalicza się jako darowiznę, którą można odliczyć odpowiednio od przychodu ujawnianego w formularzu PIT-28, jak i od dochodu opodatkowanego na ogólnych zasadach. Dodatkowo, przy składaniu zeznania podatkowego, należy pamiętać o załączeniu formularza PIT-O, w którym wpisujemy kwotę darowizny, krwi, którą chcemy odliczyć, a także dane podmiotu, na rzecz którego dokonaliśmy donacji.

Jak obliczyć kwotę odliczenia?

To bardzo proste! Jeden litr krwi równa się kwocie 130 zł do odliczenia (tyle wynosi przelicznik litrów krwi na złotówki). Wystarczy więc pomnożyć ilość oddanej krwi wyrażonej w litrach przez kwotę 130 złotych. Należy jednak pamiętać o ustawowym limicie odliczania darowizn na cele szlachetne, jak i cele kultu religijnego, który wynosi 6% dochodu (lub zryczałtowanego przychodu).

Jakich dokumentów potrzebujemy?

Aby dokonać odliczenia, potrzebujemy zaświadczenia wystawianego przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi. Tego dokumentu nie trzeba dołączać do deklaracji podatkowej, ale należy przechowywać go przez minimum 5 lat dla celów ewentualnej kontroli urzędu skarbowego.

Liczy się krew!

W tym wszystkim oczywiście najważniejsza jest pomoc drugiemu człowiekowi poprzez oddanie krwi bądź jej składników, co może przecież uratować czyjeś życie. My jako NZS-iacy, jesteśmy świadomi potrzeby poświęcania siebie dla innych. Taką postawę docenia także ustawodawca, umożliwiając uzyskanie ulgi podatkowej z powyższego tytułu, dlatego też warto o tym pamiętać, dokonując swoich rozliczeń.

Mateusz Groszyk
Dyrektor Biura ds. Prawnych
Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Autor Gościnny

Autor Gościnny

Artykuły pisane przez autorów, występujących na blogu NZS gościnnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *